PROPOZICIJE O DRŽAVNIM NATJECANJIMA LIGA ZA BOĆARSKU SEZONU 2020/2021

Na osnovu članka 30. Statuta Boćarskog saveza Bosne i Hercegovine ( u daljnjem tekstu Savez ) , Upravni odbor Boćarskog saveza Bosne i Hercegovine na sjednici održanoj  23.8.2020 godine u Čapljini, donio je,
 

PROPOZICIJE O DRŽAVNIM NATJECANJIMA LIGA 

ZA BOĆARSKU SEZONU 2020/2021

 

 1. OPĆI DIO 

 

Članak 1.

U skladu sa odlukom upravnog odbora  u boćarskoj sezoni 2020/2021 godine organiziraju se ligaška natjecanja pod nazivom :

1.PRVA (I.) BOĆARSKA LIGA BOSNE I HERCEGOVINE

 

Članak 2.

U prvoj boćarskoj ligi BiH natječe se  devet  (9) klubova   i to u dvije grupe: grupa A sastoji se od pet (5) klubova a grupa B od četiri (4) kluba, a na kraju prvenstva organizira se razigravanje za prvaka država tako da igra prv iz grupe A protiv drugog iz grupe B i prvi iz grupe B protiv drugog iz grupe A,igraju se dvije utakmice,a pobjednici grupa drugu utakmicu igraju na svom terenu.Nakon ovoga pobjednici iz razigravanja igraju finale za prvaka države,a domaćinstvo prve utakmice se odredjuje ždrijebom.   

Utakmica se sastoji od V ( pet ) faza ( dijelova ) disciplina  i igra se na četiri terena.

I.( prva) faza : trojka, par, pojednačno- klasično i bližanje i izbijanje u krug. Ždrijebom se određuju tereni na kojim se igra pojedina disciplina. Zagrijavanje koje slijedi ( 15 min. prije početka susreta ) određeno je u trajanju od deset ( 10 ) min.za sve igrače. Rezervni igrači zagrijavaju se ravnomjerno raspoređeni na terenima gdje se odigravaju discipline par i trojka.

II.( druga ) faza, štafetno izbijanje- teren 2 , izvode ( 5 min) po dva igrača iz svakog kluba, a oni trče naizmjenično ( jedan pa drugi ) na pozicijama jedan i tri. Zagrijavanje u štafetnom izbijanju odvija se na tepihu u trajanju od tri ( 3) min.

III.( treća) faza : precizno izbijanje – teren 3. po dva igrača.Precizno izbijanje izvode igrači na jednom tepihu ( tapetu-gumi) istovremeno, odnosno jedan za drugim ( redosljed izbijanje se odredi ždrijebom). Zagrijavanje u preciznom izbijanju odvija se na tepihu u trajanju od pet (5) min.

IV.( četvrta) faza,   brzinsko izbijanje- teren 2, izvode (5 min.) po jedan igrač iz svakog kluba za I., ligu na  pozicijama jedan (1) do tri (3). Igrači trče jedan za drugim po  određenom ždrijebu. Zagrijavanje u brzinskom izbijanju odvija se na tepihu u trajanju od tri (3) minute.

V.( peta) faza prvo ( 1) : trojka , par, pojedinačno-klasično i bližanje i izbijanje u krug. Ždrijebom se određuju tereni na kojima se igra pojedina disciplina. Zagrijavaje je određeno u trajanju od deset ( 10) min. Rezervni igrači zagrijavaju se ravnomjerno raspoređeni na terenima gdje se odigravaju discipline par i trojka. U petoj (V) fazi u disciplini pojedinačno klasično i bližanje i izbijanje u krug ne mogu nastupiti isti igrači kao u prvoj (I) fazi dok u disciplinama trojka i par mora biti izmjenjen najmanje jedan (1) igrač u odnosu na sastav para i trojke u prvoj (1) fazi susreta.

 

Članak 3.

U slučaju kad dođe do prekida igre duže od 30 min. Ili selenja igre na drugi teren ( npr. sa vanjski terena u dvoranu ) obvezno je zagrijavanje u trajanju od 10 min.U slučaju promjene terena obje ekipe moraju na istim terenima odigrati brzinsko izbijanje i štafetno brzinsko izbijanje.

 

Članak 4.

Prva (I.) liga se igra na cijelekupnom teritoriju Bosne i Hercegovine.

 

Članak 5.

Sustav natjecanja u ligama donosi Upravni odbor.

Upravni odbor BS utvrđuje kalendar prvenstva, kvalifikacijski i kup natjecanja, natjecanje reprezentacije i drugih međunarodnih natjecanja, te posebne manifestacije i aktivnosti za slijedeću natjecateljsku sezonu.

II: LIGE-ORGANIZACIJA NATJECANJA, PRIJAVE I SUDJELOVANJE

 

Članak 6.

Klub koji je prema rasporedu natjecanja domaćin susreta , odgovoran je BS BiH za uspješnu organizaciju susreta.

 

Članak 7

Povjerenjik za natjecanje odgovoran je upravnom odboru saveza za kontroluorganizacije u pripremnoj fazi,te za rukocvođenje natjecanjem u čitavom njegovo tijeku. 

 

Članak 8.

Klubovi su dužni najkasnije trideset ( 30 ) dana prije početka natjecanja javiti povjereniku za natjecanje imena igrača koji će za njih nastupati u tekućoj godini, te adresu boćališta na kojem će klub igrati, telefon, fax kluba, adresu elektronske pošte, podatke (adresu i telefon) osoba za kontakt ( predsjednika, tajnika, voditelja momčadi kluba ).

 

Članak 9.

Po dolasku na susret klubovi su dužni ispuniti listić „ Prijave za natjecanje“ te ga predati vodstvu natjecanja ( povjereniku, sudcu ), pola sata prije početka natjecanja,.

Nakon pregleda prijava i valjanost registracije igrača odmah se obavlja ždrijeb za prvu fazu natjecanja.

 

Članak 10.

Prijaviti se može u prvoj ligi minimalno sedam ( 7 ), a maksimalno dvanaest igrača ( 12 ).Druga liga minimalno četiri (4), a maksimalno dvanest (12) . Iznimno jednom tijekom natjecateljske sezone u prvoj ligi može se prijaviti šest  igrača s time što se u prvoj (1 ), i petoj (5) fazi , gubi susret u disciplini pojedinačno klasično s rezultatom 6:0 i toj ekipi se oduzima jedan (1) bod na ljestvici. Svaki prijavljeni igrač može nastupiti u maksimalno tri bilo koje discipline. Uz prijavnicu predaju se sportske iskaznice, a na zahtjev vodstva natjecanja i osobne iskaznice.

Ukoliko  ekipa u tijeku susreta ostanu sa pet ( 5 ) igrača  ( isključenje bez prava zamjene ili ozljeda ), tada gubi susret maksimalnim rezultatom bez obzira na trenutačni rezultat na terenu i prije odigrane discipline. U tom slučaju evidentiraju se slijedeći rezultati 6.:0 za klasične discipline i 20:0 za tehničke discipline u korist protivnika.

 

Članak 11.

Pravo nastupa imaju svi uredno registrirani igrači s ovjerenim liječničkim pregledom i ovjerom medicinske ustanove.

Ovjera medicinske ustanove vrijedi za jednu boćarsku sezonu

Najkasnije deset ( 10) dana prije početka natjecanja klubovi su dužni podmiriti sve obveze prema Savezu, u protivnom ne mogu sudjelovati na natjecanjima.

 

Članak 12.

U slučaju kad neki klub osigura prelazak u viši rang, a on to ne želi, nego hoće ostati u istom rangu mora do ždrijeba za slijedeću natjecateljsku sezonu izvjestiti ured Saveza. U tom slučaju u viši rang može prema redosljedu koji je ostvaren na kraju natjecateljske sezone prijeći bilo koji od klubova osim zadnje plasiranog. Ako i u tom slučaju nitko ne želi prijeći u viši rang natjecanja Upravni odbor donosi odluku o načinu popunjavanja lige.

Ako klub poslije izvršenog ždrijebanja po ligama odustane od natjecanja, popuna te lige se ne vrši, već ona igra se sa smanjenim brojem klubova.

 

Članak 13.

Klub koji iz bilo kojih razloga ne odigra jedan susret u ligi u natjecateljskoj sezoni podliježe sankcijama iz Disciplinskog pravilnika Saveza Članak 16. U ponovljenom slučaju – unutar jedne natjecateljske sezone, kada klub ne odigra susret smatra se da je odustao od natjecanja.

U tom slučaju i u slučaju kada klub iz nekog drugog razloga odustane od natjecanja postupanje je slijedeće:

 1. Ako klub ne odigra 50 % susreta u natjecateljskoj sezoni svi se njegovi dosadašnji rezultati brišu,

 2. Ako je klub odigrao 50 % i više susreta u natjecateljskoj sezoni njegovi se postignuti rezultati priznaju. U tom slučaju svi preostali susreti nakon njegovog odustajanja  registriraju se u korist protivnika s maksimalnim rezultatima.

U svakom slučaju klub koji je odustao od natjecanja prelazi u niži rang natjecanja koji je u nadležnosti Saveza.

 1. LIGE – BOĆALIŠTA S PRIPADAJUĆIM  INSTALACIJAMA I OPREMOM

 

Članak 14.

Komisija koju imenuje Upravni odbor Saveza mora najkasnije trideset (30) dana prije početka lige pregledati boćališta na kojima će se održavati susreti. O nalazima treba na licu mjesta obavjestiti klub kako bi se dogovorili o načinu otklanjanja nedostataka.

 

Članak 15.

Održavanje susreta I. BL moguć je na otvorenim ili natkrivenim četvorostaznim boćalištima ili u dvorani od najmanje četiri staze.

 

Članak 16.

Boćališta za odigravanje prvenstvenih utakmica treba imati ( domaćin treba osigurati ):

-svlačionice za gostujuću momčad s mogućnošću zaključavanja,

-zaseban WC za igrače i službene osobe,

-tuš za igrače koji trče brzinsko izbijanje ( na boćalištu ili neposrednoj blizini ),

-stol za vodstvo natjecanja na zaštićenom mjestu s dobrim pregledom i jednostavnim pristupom na stazu s mikrofonom i upravljačkim članom elektronskog sata i glavnog semafora,

-klupa za domaću i gostujuću momčad ( min. 13 sjedala ).

 

Članak 17.

Moraju biti zadovoljene slijedeće dimenzije boćališta ( staze), joga :

 • Ukupno dužina 27,50 m ( tolerancija - , + , 5,00 cm ),

 • Najveća širina 4,00 m,

 • Najmanja širina 2,50 m, 

 • Četvrta ili krajnja crta treba biti vidljiva,

 • Udaljeenost krajnje crte od zaštitne gume do 25 cm ( tolerancija - * 25 cm),

 • Razmak između staza 20-50 cm (  tolerancije + 50 cm), iznimno se dozvoljava da svako drugo igralište bude odvojeno jednom crtom,

 • Između bočne crte i ograde min 20 cm ( tolerancije – 10 cm ),

 • Udaljenost gledališta i gledatelja od staze minimalno 1 m ( tolerancije – 20 cm ),

 • Visina zaštitne gume min 20 cm,

 • Visina ograde s čela min 1 m,

 • Visina iznad ( do svjetiljki min 4,5 m.

 

Članak 18.

Ostali zahtjevi za boćalište:

- S čela gdje su smafori prema kojima se izvodi precizno izbijanje za vrijeme izbijanja onemogućiti kretanje i ometanje izbijača,

-granulacija završnog sloja pijeska - do 4 mm, minimalno 2 mm poketnog sloja,

-brojevi staza s lijeva na desno gledajući prema semaforu, (1,2,3,4),

-osigurana preglednost neodigranih boća,

-prvenstvene utakmice se ne mogu igrati ako je temparatura ispod + 10 o C,

Kontrolu ispravnosti igrališta prije početka susreta obavljaju suci.U slučaju neispravnosti igrališta sudac – određuje vrijeme u trajanju od 1 sat kako bi organizator natjecanja odnosno domaćin susreta uskladio teren s propozicijama natjecanja,

 

Članak 19.

Zahtjev za instalacijama :

-minimum rasvjetljenosti Esr = 250 lx ( spriječeno blještanje ),

-glavni semafor s imenima klubova i ukupnim rezultatom,

- semafor za pisanje punata do 90 ( visina brojeva 20 cm) lijevo domaćin, desno gosti , te broj bacanja ( tura ) za krug do 8.

-elektronski sat sa zvučnim signalom za brzinsko izbijanje i klasične discipline.

 

Članak 20.

Zahtjev za rekvizite :

-tepisi za izbijanje prema M.T.P. – u ,

-boće prema M.T.P – u,

-boće i bulin cilj i boće prepreke za precizno i brzinsko izbijanje, jednu šipku i bulin po stazi, šestare i stalke za brzinsko izbijanje prema M.T.P. –u.

IV:  LIGE- TEHNIČKE NORME , ŽDRIJEB , SATNICA, ODREĐIVANJE PLASMANA, NAGRADE, DRESOVI, TEHNIČKO VOĐENJE, SUĐENJE I ŽDRIJEB

 

Članak 21.

Klasične discipline igraju se do 13 punata uz ograničenje vremena na 1.15 sati.

U obrazac „ Prijava za natjecanje po disciplinama „, voditelji klubova odmah pri prijavi ekipa trideset ( 30 ) min. prije početka susreta označavaju igrače koji će nastupiti u pojedinim disciplinama s oznakom x.

Nakon prijave slijedi ždrijeb uz prisustvo voditelja i sudaca.Ždrijebom se određuje teren na kojima se igra pojedina disciplina. Zagrijavanje koje započinje 15 min. prije početka susreta određeno je u trajanju od  deset ( 10 ) min. za sve igrače. Rezervni igrači zagrijavaju se ravnomjerno raspoređeni na terenima gdje se odigravaju discipline per i trojka.
 

Članak 22.

Pet ( 5 ) minuta prije početka utakmice domaćin susreta ( ili sudac ) predstavlja sudionike utakmice slijedećim redosljedom :

Gosti – kapetan kluba, igrači i voditelj ekipe zatim slijede domaćini – kapetan kluba, igrači, i voditelj ekipe.Posljedni na predstavljanje izlaze suci susreta.

Predstavljanje je obvezno za sve sudionike natjecanja, igrači i voditelji koji ne prisustvuju predstavljanju nemaju pravo nastupa na susretu.

 

Članak 23.

Za vrijeme susreta na stazu smije ulaziti samo igrači koji nastupaju ili su angažirani za pomaganje kod izbijanja ( po dva iz svake momčadi za precizno izbijanje ) i po pet za  štafetno i brzinsko izbijanje, četiri za pomoć izbijaču i jedan za pisanje pogodaka.

 

Članak 24.

Voditelji momčadi dužni su radi izbjegavanja sporova, te radi priznavanja rekorda uz kontrolu člana protivničke momčadi, popunjavati obrazac preciznog,štafetnog i brzinskog izbijanja. Za rekord će se priznati samo obrazac BS BiH s potpisima voditelja i druge momčadi i sudaca.

 

Članak 25.

Pobjednik susreta je momčad koja je osvojila ( više pobjeda u pojedinim disciplinama ).

Za pobjedu se dobivaju dva ( 2 ) boda. Za nerješen rezultat dobiva se po jedan ( 1 ) bod.

 

Članak 26.

Susreti se igraju prema kalendaru natjecanja koji usvaja Upravni odbor BS BiH. Susreti posljednja dva kola natjecateljske sezone moraju se u BL odigrati u predviđenom terminu – nema mogućnosti promjene termina odigravanja pojedinih susreta, jedino je moguće odgoditi cijelo kolo, ako je to u interesu  vrste, nastup nacionalne vrste na međunarodnim natjecanjima ( Članak 27. Pravilnika o natjecanju BS BiH).

 

Članak 27 .

Ako su momčadi iz različitih mjesta pa gostujuća momčad javi da će zakasniti iz opravdanih razloga, suci će označiti čekanje od  trideset ( 30 ) min. Ukoliko se zakasni više od predviđenog vremena, u opravdanim slučajevima suci će ispitati sve mogućnosti da se susret odigra istog  ili slijedećeg dana.

Kao opravdani razlozi zakašnjenja uzeti će se zakašnjenje na redovnim  linijama , i to samo ako ta prijevozna sredstva stižu po voznom redu u mjesto odigravanja najkasnije dva ( 2 ) sata prije početka natjecanja.Opravdani razlog je i zakašnjenje u cestovnom prometu uzrokovano višom silom koja se može dokazati potvrdom nadležnih tijela.

U slučaju neopravdanog zakašnjenja nakon čekanja od trideset ( 30 ) min. Od trenutka prijave ekipa sudac označava početak, a odmah zatim i kraj susreta. Ekipa koja neopravdano ne prisustvuje susretu gubi susret maksimalnim rezultatom ( 6:0 klasičnediscipline i 20:0 tehničke discipline.).

 

Članak 28.

U slučaju ozljede ili bolesti igrača i nemogućnosti nastavka daljnjeg tijeka susreta igrač nema pravo nastupa u daljnjem tijeku susreta ( ni u paru ). Postignuti rezultat evidentira se na slijedeći način:

 • Pojedinačno klasično, igrač gubi susret s 13 x  - onoliko punata koliko je do tog momenta ostvario.

 • Bližanje i izbijanje u krug igrač ne gubi nužno susret već mu se priznaje do tada ostvaren rezultat, s tim da se protivniku pored punata koje je postigao priznaje maksimalno šest ( 6) punata za svaku turu igre koju bi odigrao da kraja susreta ( šest punata po turi igre ).

 • U igri par i trojka klasično : dopušta se ekipama da nastave susret i s jednim ( par ) odnosno dva ( trojka ) igrača ako je ozljeda igrača uslijedila nakon što je već izvršena zamjena u tom paru ili trojci.

 • U brzinskom izbijanju : igrač koji se ozlijedio priznaje se do tada postignuti rezultat s time da protivnik mora nastaviti s izbijanjem kako bi se mogao odrediti pobjednik.

 • U preciznom izbijanju: igrač koji se ozlijedi priznaje se do tada postignuti rezultat s time da protivnik mora nastaviti s izbijanjem kako bi se mogao odrediti pobjednik.

 • U štafetnom izbijanju : nakon ozlijede i odustajanja jednog igrača, ekipa čiji se igrač ozlijedio nema pravo daljnjeg izbijanja, priznaje joj se do tada postignuti rezultat s time,

 • da protivnik mora nastaviti s izbijanjem kako bi se mogao odrediti pobjednik. Drugi igrač koji nije odustao zbog ozlijede ima pravo nastupa u daljnjem tijeku susreta.

 • Igrač koji se je na zagrijavanju ozlijedio može se zamjeniti s drugim raspoloživim igračem s klupe ( samo u paru i trojku ) za rezervne igrače, s tim da nema više pravo nastupa u daljnjem tijeku susreta.

 • Igrači u pojedinačnim disciplinama ( bližanje i izbijanje u krug, pojedinačno klasično, brzinsko, i precizno izbijanje ) u slučaju  povrede u vrijeme zagrijavanja ne može se zamjeniti sa drugim raspoloživim igračem sa klupe- već susret gube , klasične discipline 6:0 i 20 :0 tehničke discipline.

 

Članak 29.

U slučaju samovoljnog napuštanja susreta igrača koje nije uzrokovano ozljedom ili bolesti , sudac mora svakako samovoljno napuštanje terena kazniti žutim kartonom i zatražiti od igrača da se vrati u teren.U protivnom ako je napuštanje terena od strane igrača konačno ekipa iz koje je igrač nema pravu zamjene za tog igrača u disciplini par i trojka odnosno postupanja u ostalim igrama su slijedeća :

 • Igrač je diskvalificiran ( crveni karton ) i nema pravu nastupa u slijedećim igrama tog susreta,

 • U igri pojedinačno klasično susret se registrira s rezultatom 13:0 bez obzira na stanje rezultata i preostalog vremena za igru u trenutku napuštanja borilišta od strane igrača,

 • U igri par i trojki klasično dopušta se ekipama da nastave susret i s jednim ( par ) odnosno dva ( trojka ) igrača ako je jedan od igrača samovoljno napustio teren.

 • U bližanju i izbijanju u krug nakon izvršenog ždrijebanja igrač gubi susret rezultatom 48:0  bez obzira na do tada postignuti rezultat i na broj preostali tura za igranje,

 • U preciznom, brzinskom i štafetnom izbijanju ekipi ili igraču koji odustane bez valjanog razloga brišu se do tada postignuti rezultat u toj disciplini te se protivničkoj ekipi ili igraču evidentira pobjeda.Obaveza je protivničke ekipe ili igrača da nastavi s izbijanjem radi evidencije postignutog rezultata i pobjede u toj disciplini. Ne smatra se odustajanje ako ekipa ili igrač nema vremena za izbacivanje još jedne boće ( brzinsko i štafetno izbijanje ).

 

Članak 30.

Poredak na tablici određuje se na osnovu osvojenih bodova.U slučaju jednakosti dvaju klubova gledaju se njihovi međusobni susreti : bodovi, poeni, pa punti, a u slučaju jednakosti više klubova gleda se rezultat njihovih međusobnih susreta : bodovi, poeni, punti.

 

Članak 31.

Na susretu se vodi izviješće sa susreta obrazac BS BiH, a koji je sastavni dio ovih propozicija. Izvješće popunjavaju suci, a potpisuju ga pored njih voditelji domaće i gostujuće momčadi.

Sudac je dužan u roku 2 sata. nakon susreta voditelju lige telefonom, izdiktirati kompletno izvješće ili poslati faxom ili elektronskom poštom ( dogovor s voditeljem lige ).

Orginal izvješće treba dostaviti voditelju lige najkasnije dva dana nakon susreta ( 45 sati) poštom .

 

Članak 32.

Iz Prve ( I. ) lige ispada jedan klub. Pobjednik Druge lige  ( II. ) prelazi u Prvu ligu, 

Natjecanje u Drugoj ligi organizira se dvokružno u dvije skupine ( ako ih ima više od osam ( 8 ) klubova skupine A i B.Nakon završetka natjecanja po skupinama igra se finale između prvaka skupina. Ždrijebom se određuje mjesto igranja prve utakmice. O prvaku Druge lige odlučuje broj bodova , pa poena, pa punata, a ako je i tada jednako, igra se po pravilima  KEP-a.

 

Članak 33.

Pravo nastupa u Kupu Europe – kup prvaka C 1 stječu ekipe I. BL BiH na osnovu redosljeda  ( plasmana ) na kraju natjecateljske sezone za natjecanje koje slijedi u kalendarskoj godini kad je  natjecateljska sezona u I. BL BiH završila. Broj sudionika određuje se Pravilima kupa Europe kojeg donosi F.I.B.

Pravo nastupa u Kupu Europe – kupu nacija C 2 stječu ekipe koji za svaku kalendarsku godinu donosi Upravni odbor BS BiH. Broj sudionika određuje se Pravilima kupa Europski nacija kojeg odnosi F.I.B-a

 

Članak 34.

Momčad nastupa u sportskoj odjeći. Svi  igrači na terenu moraju biti jednako obučeni. Domaćin u jednakoj boji , gosti u drugoj boji gornjeg djela dresa.Prednost odabira boje imaju domaće momčadi. Igrači moraju na gornjem dijelu ( majice , košulje ili trenerke ) imati oznaku kluba. 

Momčadi su obavezni prije početka natjecanja prijaviti boju dresa kada su domaćini susreta.

Kapetan momčadi mora pored toga na lijevoj ruci nositi kapetansku traku. Voditelj momčadi ne mora biti u sportskoj odjeći, ali mora nositi oznaku kluba i oznaku „ VODITELJ „.

 

Članak 35.

Suci samostalno i neopozivo odlučuju o događajima prije i za vrijeme utakmice, na stazama i izvan staza.Suci pregledavaju knjižice o registraciji i liječničkom pregledu i ne dopuštaju nastup ( prijavu ) igrača koji namaju ovjerene registracije od nadležnih saveza i liječnički pregled za tekuću godinu. Oni kontroliraju jesu li svi prijavljeni igrači prisutni od početka susreta, a prijavljeni igrači za napuštanje terena s klupe moraju tražiti odobrenje od suca ako žele izaći van terena ili dvorane. Na klupi za pričuvne igrače mogu sjediti voditelj momčadi i predsjednik kluba.

 

Članak 36.

Ligaške utakmice vodi jedan ( 1 ) sudac.

Prilikom izvođenja brzinskog i štafetnog izbijanja sudi pomoćni sudac ako se zatekne na igralištu, u slučaju da ga nema sudac će odrediti po jednu osobu ( od povjerenja ) iz svake ekipe da mu pomogne suditi dok se odigraju navedene discipline. 

 

Članak 37.

Sve odluke koje donose suci su neopozive.Žalba se može najaviti sucima na susretu, a mora se dostaviti Povjereniku natjecanja Saveza faxom ili preporučenom pošiljkomu roku od dvadesetčetiri ( 24 ) sata od završetka susreta, odnosno prvog narednog dana od dana odigravanja utakmice koja je predmet žalbe.Taksa za uloženu žalbu iznosi od 50,00 KM uplaćuje se prvog narednog radnog dana na račun Saveza.

Prekršaji koji ne zastarjevaju, kao što su namještanje rezultata, lažno predstavljanje, falsificiranje dokumenata i sl. kojim rok za žalbe nije ograničen mogu se prijaviti i naknadno. Povjerenik za natjecanje rješava žalbe u prvom stupnju u roku osam ( 8 ) dana od primitka žalbe. Na prvostupanjsku odluku može se uložiti žalba Upravnom odboru Saveza, uz uplatu od 100,00 KM.

 1.  LIGE- PRIJEVOZ, SMJEŠTAJ I BORAVAK

 

Članak 38.

Svi klubovi u nadležnosti Saveza ( prve i druge lige) dužni su 15 dana prije početka  lige dostaviti Savezu i svim klubovima u svojim ligama upute u svezi s dolaskom na njihova boćališta

 

Članak39.

Klubovi koji putuju na gostovanja ako žele da im domaćin rezervira smještaj i prehranu, dužni su 15 ( petnaest) dana prije susreta izvršiti preventivnu prijavu s najavom broja ljudi i datumom dolaska i odlaska.

 

Članak 40.

Susreti u liga natjecanju ne mogu započeti prije 8  niti poslije 20 sati.

 1. LIGE PROTOKOL, PREDSTAVLJANJE I PODJELA NAGRADA

 

Članak 41.

Domaćin je dužan pet ( 5 ) min. prije početka susreta organizirati predstavljanje sudionika i sudaca.

Predstavljanje je obvezno i izvodi se na sredini terena.

Prvo se predstavljaju gosti od kapetana do voditelja.Oni izlaze na teren usput se pozdravljaju i poredaju se od ruba prema sredini boćališta, leđima okrenuti prema semaforu. Potom se predstavljaju domaćini od kapetana do voditelja. Oni izlaze na teren pozdravljajući već poredane goste, redaju se dalje u vrstu, a zatim se predstavljaju suci koji u mimohodu pozdravljaju prije poredane igrače i voditelje.

Predstavljanje igrača i sudaca obavlja predstavnik domaćina ili sudac. Nakon toga svi naklonom pozdravljaju publiku i izlaze sa terena.

Svi igrači dužni su za vrijeme predstavljanja , nastupanja i podjele nagrada biti odjeveni u jednobrazne klupske dresove. Igrač koji nije bio na predstavljanju, nema pravu nastupa na tom susretu.

U slučaju nepovoljnih vremenskih prilika igrači mogu koristiti istovjetne zaštitne odjevne predmete.

 

Članak 42.

BS BiH mora osigurati svečano proglašenje prvaka i dodjeliti mu pripadajuće nagrade. Na dodjelu nagrada prvaka države dolaze predsjednik   ili glavni tajnik Saveza i ostali uzvanici koje je odredio Upravni odbor Saveza.

 1. LIGE – FINANCIRANJE

 

Članak 43.

Troškove boravka na natjecanjima snose sudionici i sve obveze u svezi sa smještajem i prehranom treba podmiriti prije napuštanja mjesta natjecanja.

 

Članak 44.

Troškove voditelja lige podmiruje Savez, a visina i način plaćanja utvrđuje se posebnom odlukom Skupštine  Saveza.

Troškove Voditelja natjecanja doigravanja snosi Savez u visini naknade sucima za suđenje prvoligaških utakmica.

 

Članak 45.

Troškove sudaca snosi domaćin i dužan ih je podmiriti sucima na susretu ili uplatiti na žiro račun suca u prvom radnom danu nakon utakmice. Naknada za suđenje ( sudačka taksa ) za sve određena je odlukom Upravnog odbora Saveza.

Troškove sudaca u doigravanju snosi domaćin u visini naknade za suđenje za susrete I. BL.

 

Članak 46.

Savez  prvaku Prve lige ( državni prvak ) o svom trošku dodjeljuje jedan ( 1 ) pehar u trajno vlasništvo, i prijelazni pehar. Prvoplasiranom, drugoplasiranom i trećeplasiranom klubu Savez dodjeljuje po dvanaest ( 12 ) zlatnih, srebrenih i brončanih medalja.

Savez prvaku Druge lige osvom trošku dodjeljiva jedan ( 1 )  pehar u trajno vlasništvo i dvanaest ( 12 ) zlatnih medalja.
 

 1. LIGE – ZAVRŠNE   ODREDBE

 

Članak 47.

Za lige se mogu dogovoriti  posebne pogodnosti ( specifičnosti ), ali one moraju biti tiskane u kalendaru natjecanja.

 

Članak 48.

Na svim natjecanjima u organizaciji Saveza u disciplinama klasičnih igara ( pojedinačno, parovi, trojka ) moguće je zatražiti TIME OUT jedamput u tijeku utakmice od jedne ( 1 ) minute. Time out ne produžava vrijeme utakmice.

TIME OUT mora biti nakon završetka ture igre i ne tijekom posljednjih deset ( 10 ) min. utakmice.

TIME OUT je dopušten i u disciplini Bliženje i izbijanje u krug i nakon sedme  ture igre.

 

Članak 49.

Na svim natjecanjima u nadležnosti Saveza priznaju se ostvareni rekordi u preciznom, štafetnom i brzinskom izbijanju i bližanju i izbijanju u krugu.

Zapisnik Saveza o rekordima treba dostaviti ovjereniku za natjecanje koji je mjerodavan za verifikaciju.

 

Članak 50.

Izmjene i dopune ovih Propozicija daju se po postupku koji vrijedi za njihovo donošenje.Tumačenje Propozicija daje Povjerenik natjecanja Saveza.

 

Članak 51.

Ove  Propozicije stupaju na snagu danom donošenja.

Danom stupanja na snagu ovih Propozicija prestaju važiti Propozicije donesene  u Mostaru dana, 01.03.2008 godine,  BS BiH-S-16-5/2008.


 

BOĆARSKI SAVEZ

BOSNE I HERCEGOVINE

       

 

Broj : 8-UO-4/20 

Čapljina, 23.08.2020.godine       

 

                                                                                          Predsjednik UO

                                                                                     Mate Grubišić v.r.

 Povezane novosti

Galerije