EDUKACIJA SUDACA USLIJED COVID-19 PANDEMIJE

Uvjeti koje treba ispuniti 

Organizacija treninga moguća je isključivo na sportskim objektima koji mogu udovoljiti takvim tehničkim i sigurnosnim uvjetima da se može poštovati fizička udaljenost od 1,5 metara među svim sportašima, odnosno da postoji prostor od 20 četvornih metara po sportašu. Preporuka je da se trening organizira za maksimalno 12 osoba s minimalnim brojem pratećih osoba (treneri, tehničko osoblje) koje rade na pojedinom objektu i na koje se također odnose sve mjere prije, tijekom i nakon treninga.  

Na sportskom objektu moraju biti osigurani svi higijenski i sigurnosni uvjeti propisani važećim uputama tijekom trajanja mjera, za što su nadležni gradski sportski savezi ili zajednice odnosno županijski stožer civilne zaštite.  

Organizatori (klubovi) moraju osigurati da se u prostorijama gdje će se održavati treninzi i natjecanja pojavljuju samo osobe koje su im apsolutno potrebne. 

Evidencija 

 • Za svaki trening mora se voditi evidencija treniranja (podaci o treneru, sportašu/ici, asistentu i eventualno ostalim uključenim osobama potrebnim za odvijanje treninga te lokaciji treniranja) radi naknadnog lakšeg epidemiološkog praćenja kontakata u slučaju pojave zaraze virusom SARS-CoV-2. Evidencija će se voditi i za pojedinačne treninge s trenerom. 

 • Svi sudionici u trenažnom procesu moraju potpisati Izjavu (u prilogu ovih uputa) da im nije dijagnosticiran COVID-19 u ovom razdoblju i/ili da nisu bili u kontaktu sa osobom kod koje je dijagnosticiran COVID-19 

 • Preporuča se da se svim sudionicima na treningu prije početka treninga izmjeri tjelesna temperatura. Podatak o izmjerenoj temperaturi sastavni je dio evidencije treniranja (primjer evidencije u prilogu) 

 • Igrači, treneri i druge pomoćne osobe koje sudjeluje u treningu moraju tijekom treninga više puta prati ruke vodom i sapunom,  dezinficirati ruke i  rekvizite za trening 

 • Izbjegavati bilo kakav fizički kontakt među igračima, posebno ne dirati lice i sluznice tijekom aktivnosti 

 • Igrači tijekom i nakon završetka bacanja dodiruju samo vlastite boće (npr. prilikom vraćanja boće na prvobitnu poziciju zbog nepravilnog bližanja i izbijanja, prilikom dizanja boća koje su van igre u nosač boća, nakon završetka bacanja……) 

 • Treninge organizirati na način da se maksimalno izbjegnU situacije gdje će se puno igrača nalaziti na malom prostoru. Izbjegavati na samom treningu igrati discipline trojka  klasično. Ako se istovremeno igraju dva susreta u disciplini par klasično rasporediti ih na dva udaljena terena (npr. 1-3, 1-4, 2-4….) 

 • Osigurati dovoljno mjesta na klupama za rezervne igrače tako da svi sudionici na treningu mogu sjediti međusobno udaljeni jedni od drugih minimalno 1,5 m.

 • U disciplini štafetnog izbijanja : 

  • Igrači koji nastupaju prije početka obavezno moraju oprati ruke sapunom i dezinficirati ih 

  • nakon završetka štafetnog izbijanja igrači moraju ponovno oprati i dezinficirati ruke.  

  • Igračima, koji imaju otvorene rane na rukama u dijelu kojim se dodiruju prilikom izmjene u štafeti, zabranjeno je treniranje i prakticiranje štafetnog izbijanja dok im rane ne zarastu.

  • Igračima, koji postavljaju boće na pozicije i u nosače boća, preporuča se da imaju rukavice za jednokratnu upotrebu 

  • po završetku discipline postavljači boća moraju dobro oprati ruke sapunom i dezinficirati ih alkoholnim preparatom 

  • svi (i igrači i postavljači boća) moraju posebno voditi brigu da rukama, prije nego ih operu i dezinficiraju,  NE dodiruju oči, nos, usta ili neku drugu sluznicu Povezane novosti

Galerije