Pravila u igri

 1. Šipka i bulin

 

Domaćin/organizator natjecanja dužan je staviti na raspolaganje sudionicima natjecanja pored ostalih rekvizita i: jednu šipku i bulin po terenu. Za vrijeme trajanja susreta ekipe označuju markacije predmeta te ucrtavaju linije izbijanja s jednom šipkom po terenu. Šipka pripada ekipi/igraču koji je na redu za igranje (osim u pojedinačnim disciplinama).

 

 1. Brzinsko izbijanje
  • Igračima se određuje zagrijavanje na tepisima za brzinsko izbijanje u trajanju od 5 minuta.
  • Dozvoljava se zagrijavanje na tepisima za brzinsko izbijanje i to na način da se prvo zagrijava igrač koji prvi izbija. Nakon završenog izbijanja prvog igrača zagrijavanje na tepisima obavlja i drugi igrač, te potom nakon završenog zagrijavanja od 5 minuta pristupa izbijanju.
  • Nakon isteka zagrijavanja od 5 minuta prije početka izbijanja igrači nemaju pravo na 4 probna udarca.

 

 1. Precizno izbijanje

 

 • Dozvoljava se zagrijavanje na tepisima u trajanju od 15 minuta.
 • Nakon isteka zagrijavanja od 15 minuta igrači nemaju pravo na dva probna udarca.

 

 1. Štafetno izbijanje

 

 • Igračima se određuje zagrijavanje na tepisima za brzinsko izbijanje u trajanju od 5 minuta.
 • Dozvoljava se zagrijavanje na tepisima za brzinsko izbijanje i to na način da se prvo zagrijava ekipa koja prva izbija. Nakon završenog izbijanja prve ekipe zagrijavanje na tepisima obavlja i druga ekipa, te potom nakon završenog zagrijavanja od 5 minuta pristupa izbijanju.
 • Nakon isteka zagrijavanja od 5 minuta prije početka izbijanja ekipe nemaju pravo  na 8 probnih udarca.

 

 1. Granulacija i debljina pokretnog sloja pijeska

 

Granulacija pijeska je kao i do sada 0-4 mm, dok je obavezna debljina pokretnog sloja pijeska minimalno 2 milimetara. U slučaju nepoštivanja istog sudac određuje maksimalno 1 sat za dovođenje igrališta u ispravno stanje, u protivnom se neće dozvoliti odigravanje susreta.

 

 1. Zagrijavanje igrača

 

Igrači se ne mogu zagrijavati prije slijedeće faze susreta dok njihov voditelj ne prijavi igrača za slijedeću fazu igre Sucu susreta.

 

 1. Prijava igrača po disciplinama 

 

 • Za 1. fazu igre: mora se obaviti 15 minuta prije početka utakmice.
 • Za štafetno izbijanje: mora se obaviti najkasnije 2 minute nakon završetka 1. faze natjecanja.
 • Za precizno izbijanje: mora se obaviti najkasnije dvije minute nakon završetka brzinskog izbijanja.
 • Za brzinsko izbijanje: mora se obaviti najkasnije dvije minute nakon završetka preciznog izbijanja.
 • Za zadnju fazu igre: mora se obaviti najkasnije do završetka uređenja igrališta.
 • Voditelji ekipa koji se ne pridržavaju svojih obaveza biti će pozvani na poštivanje istih uz obvezno sankcioniranje (bijeli, žuti, crveni karton).
 • Sudac će nakon završetka svake faze igra zviždukom označiti početak vremena predviđenog za prijavu igrača po disciplinama.

 

 1. Uređivanje igrališta prije završne faze susreta (zadnji krug klasičnih igra)

 

Nakon završetka izvođenja tehničkih disciplina domaćin je obvezan poravnati terene, ukoliko to zahtijeva protivnička ekipa.

 

 1. Zakašnjavanje ekipa – liga takmičenje

 

 • U slučaju neopravdanog zakašnjenja nakon čekanja od 30 minuta od momenta prijave ekipa Sudac označava početak, a odmah zatim i kraj susreta, te o tome sastavlja Izvješće ss susreta.
 • Ekipa koja čeka dolazak protivničke ekipe koja kasni može se zagrijavati na terenima. Izvlačenju terena pristupa se tek kad istom nazoče voditelji obje ekipe. Ekipa, odnosno igrači ekipe koja je zakasnila s zagrijavanjem mogu započeti tek nakon što njihov voditelj ekipe izvrši prijavu igrača po disciplinama, odnosno nakon što se izvrši izvlačenje terena.

 

 1. Zagrijavanje klasične igre

 

Rezervni igrači zagrijavaju se na terenima na kojima se igra trojka i par na način da se na svakom terenu zagrijava polovica rezervnih igrača ekipe.

 

 1. Postupanje u slučaju odustajanja igrača zbog ozljede ili bolesti – lige

 

Igrač nema pravo nastupa u daljnjem tijeku susreta (ni u paru). Postignuti rezultati evidentiraju se na slijedeći način:

 • Pojedinačno klasično: igrač gubi susret s 13:x, onoliko punata koliko je do tog momenta postigao.
 • Kombinirana igra (krug): igrač ne gubi nužno susret, već mu se priznaje do tada postignut rezultat, s time da se protivniku pored punata koje je postigao priznaje maksimalni broj punata za svaku preostalu boću koju bi odigrao do kraja susreta (2 punta po boći).
 • U igri par i trojka klasično: dozvoljava se ekipama da nastave susret i s jednim (par) odnosno dva (trojka) igrača ako je ozljeda igrača uslijedila nakon što je već izvršena zamjena u tom paru ili trojci.
 • U brzinskom izbijanju: igraču koji se ozlijedi priznaje se do tada postignuti rezultat s time da protivnik mora nastaviti s izbijanjem kako bi se moglo odrediti pobjednika.
 • U preciznom izbijanju: igraču koji se ozljedi priznaje se do tada postignuti rezultat s time da protivnik mora nastaviti s izbijanjem kako bi se moglo odrediti pobjednika.
 • U štafetnom izbijanju: nakon ozljede i odustajanja igrača, ekipa iz koje je igrač  koji se ozlijedio nema pravo daljnjeg izbijanja,  priznaje joj se do tada postignuti rezultat s time da protivnik mora nastaviti s izbijanjem kako bi moglo odrediti pobjednika. Drugi igrač koji nije odustao zbog ozlijede ima pravo nastupa u daljnjem tijeku takmičenja.
 • Igrač koji se je na zagrijavanju ozlijedio može se zamijeniti s drugim raspoloživim igračem s klupe za rezervne igrače, s time da nema više pravo nastupa u daljnjem tijeku susreta, ali samo u disciplinama: par klasično, trojka klasično i štafetno izbijanje!!!

 

 1. Postupanje u slučaju odustajanja igrača bez valjanog razloga (nesportsko ponašanje, konflikt s voditeljem i slično)

 

U slučaju samovoljnog napuštanja susreta igrača koje nije uzrokovano ozljedom ili bolesti Sudac mora svako samovoljno napuštanje terena kazniti s žutim kartonom i zatražiti od igrača da se vrati u teren. Ako je napuštanje terena od strane igrača konačno ekipa iz koje je igrač nema pravo zamjene tog igrača u disciplini par i trojka odnosno,  postupanja u ostalim igrama su slijedeća:

 • Igrač je diskvalificiran (crveni karton) i nema pravo nastupa u slijedećim igrama tog susreta.
 • U igri pojedinačno klasično susret se registrira s rezultatom od 13:0 bez obzira na stanje rezultata i preostalog vremena za igru u trenutku napuštanja borilišta od strane igrača.
 • U igri par i trojka klasično: dozvoljava se ekipama da nastave susret i s jednim (par) odnosno dva (trojka) igrača ako je jedan od igrača samovoljno napustio teren. U kombiniranoj igri (krug) igrač gubi susret rezultatom 20:0 bez obzira na do tada postignuti rezultat i na broj preostalih tura za igranje.
 • U preciznom, brzinskom i štafetnom izbijanju ekipi ili igraču koji odustane bez valjanog razloga briše se do tada postignuti rezultat u toj disciplini, te se protivničkoj ekipi ili igraču evidentira pobjeda. Obaveza je protivničke ekipe ili igrača da nastavi s izbijanjem radi evidencije postignutog rezultata. Ne smatra se odustajanjem ako ekipa ili igrač nema vremena za izbaciti još jednu boću (brzinsko i štafetno izbijanje).

 

 

 

 1. Broj igrača s kojima ekipa može nastupiti – lige

 

 • Pored postojećeg pravila (dozvoljava se prijava jedan put tijekom sezone 6 igrača) u slučaju kada tijekom susreta ekipa ostane s 5 igrača koji imaju pravo nastupa, te su spremni i sposobni nastaviti natjecanje, susret se automatski prekida, te ta ekipa susret gubi maksimalnim rezultatom.
 • U tom slučaju evidentiraju se slijedeći rezultati 6:0 za sve klasične igre i 20:0 za sve tehničke discipline u korist protivnika, odnosno rezultat susreta 24:0 u korist protivnika.
 1. Zakašnjenje – prvenstva BiH (sva)
 • Kod natjecanja s točnom definiranom satnicom ekipa (kup natjecanja ili prvenstva u parovima, krugovima, pojedinačna prvenstva i prvenstva u preciznom i brzinskom izbijanju igrač ili ekipa koja se ne pojavi na prijavi i ždrijebanju gubi pravo nastupa.
 • Isto tako ekipa ili igrač koji se u momentu sučevog zvižduka kojim označuje početak susreta ne nalazi na igralištu gubi susret.
 • Gubitkom tog susreta gubi pravo na daljnji tijek natjecanja prema programu organizatora.

 

 1. Time out – minuta odmora

 

 • Jednom najavljen time – out  ne može se opozvati

 

 • Sa korištenjem time outa u klasičnim igrama ne može se započeti u zadnjih 10 minuta susreta (može se započeti koristiti najkasnije 10 min i 1 sec do kraja).

 

 1. Pozicija ostalih igrača za vrijeme izbijanja

 

Gaženje bočne linije nije dozvoljeno – nema upozorenja, odmah se svira prekršaj, te protivnik primjenjuje pravilo prednosti.

 

 1. Uklanjanje pijeska kod brzinskog i štafetnog izbijanja

 

Kako igrači ne bi proklizavali kod promjene smjera kretanja mogu zatražiti da prostor ispred nosača boća pomete (ukloni pijesak) – maksimalno u dužini od 1,5 m.

 

 1. Kvar službenog semafora u brzinskim izbijanjima

 

 • Ako se pokvari u prvih 30 sekundi od početka izbijanja izbijanje se ponavlja (odmah – nema čekanja).
 • Ako se pokvari nakon 30 sekundi izbijanje se nastavlja s kontrolom vremena putem sučeve štoperice.

 

 1. Dužnost suca

 

Sudac je dužan odmah nakon završetka utakmice o konačnom rezultatu telefonom (00 385 98 730 158), ili SMS porukom izvijestiti gosp. Iliju Tomića, Povjerenika za natjecanje, te  mu u roku od dva (2) sata, ili najkasnije idućeg dana poslati  faxom (036 821-807) IZVJEŠĆE SA SUSRETA, a original IZVJEŠĆA SA SUSRETA s ostalim službenim obrascima s utakmice (prijave ekipa, zamjene igrača, izvješća o dodjeli žutih ili crvenih kartona, statistika natjecanja na gumama) poslati najkasnije prvoga radnoga dana preporučenom pošiljkom putem pošte (adresa: Ilija Tomić, Dračevo, 88307 Višići),  ili mu uručiti na ruke u roku od 48 sati.