Obveze prije, tijekom i nakon utakmice u boćarskoj ligi

 1. VODITELJI KLUBOVA trideset (30) minuta prije početka utakmice obvezni su predati SUCU popunjen obrazac «PRIJAVA ZA NATJECANJE PO DISCIPLINAMA» i članske iskaznice prijavljenih igrača. Voditelji su obvezni na svojoj odjeći imati istaknut znak «bedž» iz kojega je vidljivo da on vodi dotični klub.
 2. Na Prijavu se može upisati maksimalno dvanaest (12), a najmanje ili minimalno sedam (7) igrača. SVAKI PRIJAVLJENI IGRAČ MOŽE IGRATI NAJVIŠE ILI MAKSIMALNO TRI (3) DISCIPLINE, A OD TOGA NAJVIŠE DVIJE NA TAPETIMA (GUMAMA, TEPISIMA).
 3. U obrazac «PRIJAVA ZA NATJECANJE PO DISCIPLINAMA» voditelji znakom iks (X) označavaju igrače koji će nastupiti u kojoj disciplini. U tijeku stanke predviđene za zagrijavanje upisuju se (označavaju se) igrači koji će nastupiti u slijedećoj disciplini (dijelu-fazi).
 4. Petnaest (15) minuta prije početka utakmice sudac s voditeljima momčadi IZVLAČI BROJEVE TERENA (STAZA) na kojima će se igrati discipline u I. dijelu (fazi).
 5. Pet (5) minuta prije početka utakmice domaćin susreta PREDSTAVLJA SUDIONIKE utakmice (gosti – od kapetana s kapetanskom vrpcom na lijevoj ruci, pa domaćini i sudac).
 6. TROJKA, PAR, POJEDINAC KLASIČNO I KRUG (I. dio) igraju se istovremeno (1:30 h ili do 13 punata, a za krug osam (8) tura (bacanja, ruku). Početno bacanje bulina obavlja se od semafora.
 7. ŠTAFETNO IZBIJANJE – teren 2, (II. dio), izvode (5 min) po dva (2) igrača iz svake momčadi. Izbijanje (trčanje) je vremenski odvojeno, odnosno nakon biranja, prije trče predstavnici jedne, a potom druge momčadi. Start je od semafora.
 8. PRECIZNO IZBIJANJE – teren 3 (III. dio) izvode po dva igrača svake momčadi s tim da se prije izvuku parovi (protivnici).Sva četiri igrača pucaju na istom tapetu naizmjenično i to najprije prvoizvučeni igrač jedne ekipe pa njegov protivnik,onda puca suigrač prvoizvučenog pa onda njegov protivnik i tako redom do zadnje pozicije. Precizno izbijanje izvode igrači na istom tepihu (tapetu ili gumi) naizmjenično (prema MPT-u iz 2000. s izmjenama iz 2001. godine, izmijenjeno bodovanje pozicije br. 3 – 5 punata i pozicije br. 11 – 5 punata). Start je prema semaforu.
 9. BRZINSKO IZBIJANJE – teren 2, (IV. dio) izvodi (5 min) po jedan igrač iz svake momčadi. Izbijanje (trčanje) je vremenski odvojeno, odnosno nakon biranja prije trči predstavnik jedne, a potom druge momčadi. Start je od semafora.
 10. TROJKA, PAR, POJEDINAC KLASIČNO I KRUG (V. dio) igraju se ponovno. U tom dijelu (fazi) voditelji moraju voditi računa da u TROJCI I PARU izmijene najmanje (minimum) jednog (1) igrača u odnosu na I. dio (fazu), a igrači u POJEDINAČNO KLASIČNO I U KRUGU ne smiju biti isti kao u I. dijelu (fazi).
 11.  ZAGRIJAVANJE IGRAČA između pojedinih dijelova (faza) susreta traje deset (10) minuta, osim brzinskog i štafetnog izbijanja kada traje pet (5) minuta i preciznom izbijanju kada traje 10 minuta i to na tapetu na kojem se i izvodi izbijanje.
 12.  Kapetani momčadi su obvezni tijekom trajanja cijele utakmice na lijevoj nadlaktici imati kapetansku vrpcu.
 13.  Nakon završetka izvođenja tehničkih disciplina domaćin je obvezan PORAVNATI TERENE
 14.  Igrač koji nije prisutan na PREDSTAVLJANJU MOMČADI na početku susreta ne može nastupiti na toj utakmici.
 15.  Za sve ostalo vrijedi Pravilnik i Propozicije o natjecanjima u ligi Boćarskog saveza Bosne i Hercegovine, te MPT iz 2000. s izmjenama iz  2001.i 2011.godine.
 16.  ZAMJENU IGRAČA može obaviti samo VODITELJ EKIPE, a ako je on u igri njegov zamjenik, uz uredno popunjen obrazac LISTA ZAMJENE IGRAČA.
 17.  VAŽNO! Odlukom Skupštine Boćarskog saveza BiH od 24.02.2003. za ukupnu pobjedu pobjednik ligaške utakmice dobiva dva (2) boda, a za neriješen rezultat po jedan (1) bod.