Odluka o zastupanju Saveza

Na temelju članka 42. i  48. Statuta Boćarskog saveza Bosne i Hercegovine, Skupština  Boćarskog saveza Bosne i Hercegovine, na sjednici održanoj 01.03.20104 godine u Ljubuškom,donosi

 

O   D   L   U   K   U

O zastupanju

Boćarskog saveza Bosne i Hercegovine

Članak 1.

        Boćarski savez Bosne i Hercegovine u svim poslovima,a posebice u pravnom prometu zastupaju:

–          ŽELJKO TOMIĆ, predsjednik Boćarskog saveza Bosne i Hercegovine,

–          KRUNISLAV TURUDIĆ, Glavni  tajnik Boćarskog saveza Bosne i Hercegovine

Članak 2.

Mandat osoba za zastupanje Boćarskog saveza Bosne i Hercegovine iz članka 1. ove odluke je četiri godine,s mogućnošću ponovnog izbora.

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

Broj: 11-3/14

Mostar,01.03.2014.

 

 

                                                                                                Predsjednik

                                                                                                Željko Tomić