Odluka o imenovanju dva dopredsjednika

 

Na temelju članka 50. stavak 3. statuta Boćarskog Saveza Bosne i hercegovine (u daljem tekstu: Saveza) Skupština Boćarskog saveza na sjednici održanoj 15.02.2014. godine u Grudama donijela je

 

O   D  L  U  K  U

O imenovanju dva dopredsjednika Saveza

Članak 1.

           Za dopredsjednike Saveza imenuju se:

–          IZET DELALIĆ

–          BRANIMIR JELIČIĆ

 

Članak 2.                             

             Ova Odluka stupa na sna gu danom donošenja.

 

Broj: 02 -2/14

Mostar,15.02.2014.

 

                                                                                                 Predsjednik

                                                                                                 Željko Tomić