Odluka o imenovanju Glavnog tajnika

Na osnovu članka 69. Statuta Boćarskog saveza Bosne i Hercegovine   Upravni odbor Boćarskog Saveza Bosne i Hercegovine na sjednici održanoj 16.03.2014. u Ljubuškom donosi:

O   D   L   U   K   U 

O imenovanju   Glavnog tajnika

 Boćarskog saveza

Članak 1

 Za   Glavnog tajnika   Boćarskog saveza Bosne i Hercegovine imenuje se:

-KRUNISLAV TURUDIĆ

Članak 2.

     Glavnog tajnika iz članka 1.ove odluke imenuje se na mandatno razdoblje oo četiri godine ,s mogućnošću ponovnog iubora.

Članak 3.

        Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Broj:UO-03-03/14

Mostar,16.03.2014.

 

                                                                                                   Predsjednik,

                                                                                                           Željko Tomić