Odluka o imenovanju Nadzornog odbora

Na temelju članka 57. i  58. Statuta Boćarskog saveza Bosne i Hercegovine, Skupština  Boćarskog saveza Bosne i Hercegovine, na sjednici održanoj 01.03.20104 godine u Ljubuškom,donosi

 

O   D   L   U   K   U

O imenovanju članova Nadzornog odbora

Boćarskog saveza Bosne i Hercegovine

Članak 1.

      Za članove Nadzornog odbora Boćarskog saveza BiH imenuju se:

1.VLADO PRIMORAC

2.FILIP KRVAVAC

3.GOJKO HERCEG

Članak 2.

 Članovi Nadzornog odbora iz članka 1. Ove odluke imenuju se na mandatno razdoblje od četiri godine, s mogućnošću ponovnog izbora.

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 10-3/14

Mostar,01.03.2014.

 

                                                                                                Predsjednik

                                                                                                Željko Tomić