Odluka o imenovanju predsjednika Saveza

Na temelju članka 26. i 50. Statuta Boćarskog saveza Bosne i Hercegovine, Skupština Boćarskog saveza Bosne i Hercegovine, na sjednici održanoj 15.02.2014. godine u Grudama, donosi

 

O  D  L  U  K  U

                                         o imenovanju predsjednika

                             Boćarskog saveza Bosne i Hercegovine

 

      Članak 1.

            Za predsjednika Boćarskog saveza Bosne i Hercegovine imenuju se:

– ŽELJKO TOMIĆ.

                                                     Članak 2.

            Predsjednik Boćarskog saveza Bosne i Hercegovine iz članka 1. ove odluke imenuju se na mandatno razdoblje od četiri godine, s mogućnošću ponovnog izbora.

                                                      Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Broj: 01-2/14.

Mostar, 15.02.2014.

 

 

                                                                                    Predsjedavajući,

                                                                                   Krunislav Turudić