Odluka o imenovanju članova Upravnog odbora Boćarskog saveza Bosne i Hercegovine

Na temelju članka 26.,  41. i 42. Statuta Boćarskog saveza Bosne i Hercegovine, Skupština Boćarskog saveza Bosne i Hercegovine, na sjednici održanoj 01.03.2014. godine u Ljubuškom donosi

 

O  D  L  U  K  U

o imenovanju članova Upravnog odbora

Boćarskog saveza Bosne i Hercegovine

 

      Članak 1.

            Za članove Upravnog odbora Boćarskog saveza Bosne i Hercegovine imenuju se:

  

  1.ŽELJKO TOMIĆ – Predsjednik

2.IZET DELALIĆ – Dopredsjednik

3.BRANIMIR JELIČIĆ – Dopredsjednik

4.ŽELJKO ZELIĆ,

5.MATE GRUBIŠIĆ,

6.IVAN GRLE,

7.STIPE MARTINOVIĆ,

8.VIDE KRMEK,

9.PASKO LEŽENIĆ,

10.DRAGAN PALAMETA,

11.ANTE RAMLJAK.

                                                     Članak 2.

            Članovi Upravnog odbora iz članka 1. ove odluke imenuju se na mandatno razdoblje od četiri godine, s mogućnošću ponovnog izbora.

                                                      Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 08-3/14.

Mostar, 01.03.2014.

Predsjednik,

Željko Tomić